Herinrichting centrum Smeermaas

Regio
Gemeente
Weg
Datum 22/01/2018 - maart 2019

De gemeente Lanaken, het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax zullen in de loop van de volgende maanden de schoolomgeving in het centrum van Smeermaas herinrichten. 

Binnen het project wordt het kruispunt van de Maaseikersteenweg, de Maastrichterweg en de Brugstraat opnieuw ingericht, komt ondergronds een modern, gescheiden rioleringsstelsel en wordt de schoolomgeving rond de lagere school Aan de Basis aangepast om een hogere veiligheid voor de schoolgaande kinderen te garanderen. De werken worden uitgevoerd in drie grote fases en zullen ongeveer een jaar duren. Het is een gezamenlijk project van Gemeente Lanaken, het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax.

De voorbereidende nutswerken starten maandag 22 januari. 

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Projectgebied

  • De Maaseikersteenweg vanaf het kruispunt met de Louis Pasteurstraat tot aan de grens met Nederland
  • De Maastrichterweg (N77) vanaf het kruispunt met de Grensstraat tot en met het kruispunt met de Maaseikersteenweg en Brugstraat


Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
Tijdens de werken leggen we ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aan. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of via een regenwaterbuis afgevoerd naar een gracht of waterloop verderop.

Verbeterde situatie voor de actieve weggebruiker
De Maastrichterweg en Maaseikersteenweg worden heraangelegd, met veilige fiets- en voetpaden, en een aanpassing van de parkeervakken en bushaltes zodat deze voldoen aan de meest recente normen voor toegankelijkheid. Ook het kruispunt wordt volledig mee vernieuwd, zodat ook hier de situatie voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verbetert. 

VERLOOP VAN DE WERKEN

De werken zijn opgedeeld in drie grote fasen om de impact op het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen. 

Fase  Zone Nutswerken  Riolering & wegenis
1 kruispunt Maaseikersteenweg x Maastrichterweg en Maaseikersteenweg tot aan de grens 22 januari 18 - maart 2018
In het carnavalsweekend van 12-14 februari zal er niet gewerkt worden.

maart 2018 -
juni 2018

2a Maaseikersteenweg vanaf het kruispunt met de Maastrichterweg tot net voorbij de toegang van de school maart 2018 – juni 2018 juni 2018 – augustus 2018
2b Maaseikersteenweg vanaf de school tot en met het kruispunt met de Louis Pasteurstraa maart 2018 – september 2018 september 2018 – december 2018
3

Maastrichterweg vanaf de Maaseikersteenweg tot en met het kruispunt met de Grensstraat

 

september 2018 – december 2018 december 2018 – maart 2019

* Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS DE WERKEN

Nutswerken (vanaf 22 januari 2018)
​De nutswerken op het kruispunt Maaseikersteenweg x Maastrichterweg gebeuren in 4 fasen waarbij de 4 hoeken van het kruispunt gedeeltelijk afgesloten worden. Om dit mogelijk te maken worden op het kruispunt tijdelijke werfverkeerslichten geïnstalleerd die de huidige verkeerslichten vervangen. Verkeer kan zo steeds in alle richtingen gebruik blijven maken van het kruispunt, maar moet wel rekening houden met aanzienlijke vertragingen door deze aangepaste werfsituatie.

Als je niet in Smeermaas zelf hoeft te zijn, dan is het aangewezen de alternatieve route via Veldwezelt te volgen.    

 


Riolerings- en wegeniswerken fase 1 (vanaf 5 maart 2018)

Tijdens de rioleringswerken is het kruispunt van de Maaseikersteenweg met de Maastrichterweg en Brugstraat volledig afgesloten en is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. We voorzien verschillende omleidingen om verkeer rond het kruispunt te leiden: 

  • Het kruispunt is volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. 
  • Doorgaand verkeer tussen Maastricht en Lanaken volgt een omleiding via Veldwezelt vanaf de Via Regia over de Tweede Carabinierslaan, de Kiezelweg en de Europalaan (of omgekeerd)
  • De Brusselseweg is ter hoogte van de grensovergang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel doorrijden.
  • Lokaal bestemmingsverkeer vanuit Maastricht-West dat in Smeermaas naar school of het werk komt of de handelaars bezoekt, kan via de Bosscherweg – Brugstraat – Kanaaldijk – Kluisstraat naar Smeermaas rijden. Er geldt een doorgangsverbod voor vrachtwagens op deze route.
    Terug naar Maastricht volgt u de omleiding via Veldwezelt. 
  • Voor fietsers voorzien we een korte omleiding rond het kruispunt via Krommenweg/Chr. Plantijnstraat, Louis Pasteurstraat, Bauduinstraat, Schippersstraat, Kanaaldijk, Brugstraat of via Grensstraat, Kantoorweg, Oude Heirbaan.

 

BLIJF OP DE HOOGTE

De geplande werken gaan hinder met zich meebrengen, dat is helaas niet te vermijden. We doen uiteraard het nodige om dit te vermijden. Daarnaast houden we u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de planning, grote fasewissels en veranderingen van de situatie op de weg. Schrijf u via de knop rechts bovenaan deze pagina in om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.

Vragen?

Voor vragen en inlichting over de werken kan u terecht op het gratis infonummer 0800 29 107 van de gemeente Lanaken.