Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018

Update 14/11/2017: Ten vroegste vanaf midden volgend jaar wordt de Dorpsstraat/Laageind (N111) in het centrum van Stabroek heraangelegd. Werken zonder hinder is niet mogelijk, maar het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer zullen de werken zo organiseren dat de hinder tot een minimum beperkt wordt. Onder meer de bereikbaarheid van de vele handelaars langs de N111 tijdens de werken is een belangrijk aandachtspunt. AWV heeft daarom een online bevraging opgesteld om de noden en bekommernissen van handelszaken/bedrijven/organisaties in de onmiddellijke omgeving van de werken te kennen. Zo kunnen we hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden bij de planning van de werken in Stabroek. U kan het het online formulier hier invullen. OPGELET: Gelieve het formulier voor 1 december in te vullen zodat we uw gegevens kunnen verwerken!

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek starten in de tweede helft van 2018 met werken op de N111. Het gedeelte tussen de N11 en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

Minder hinder tijdens de werken

De eerste fase van de werken zorgden voor heel wat hinder en ontevredenheid. AWV, Aquafin en de gemeente Stabroeken nemen dan ook verschillende maatregelen om dit te vermijden en de hinder dus zo veel mogelijk te beperken. Een grondige risico-analyse van het terrein van de werken moet allereerst de kans op verrassingen bij de uitvoering van de werken beperken. Daarnaast speelt de aanpak van de hinder een grote rol bij de keuze van de aannemer: aannemers die de werken uitvoeren met de minste impact op de omgeving, maken een grotere kans om de opdracht te mogen uitvoeren. Daarnaast zetten we sterk in op een transparante en tijdige communicatie. Bedrijven en ondernemers in de werfzone worden ruim op voorhand betrokken om hun bereikbaarheid te bespreken. Tot slot zal AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aanstellen bij wie omwonenden naar aanloop van en tijdens de werken terecht kunnen met vragen en klachten.

Planning en timing

Op dit moment is AWV bezig met het zoeken naar een aannemer. Daarvoor wordt een bestek opgesteld waarop kandidaten kunnen intekenen. In dit bestek staat de opdracht gedetailleerd uitgelegd, waarbij rekening gehouden wordt met de bezorgdheden en behoeften in verband met bereikbaarheid van bedrijven, ondernemers, scholen en instellingen in de buurt van de N111. In het voorjaar van 2018 wordt beslist welke kandidaat het meest geschikt is voor deze opdracht.

Daarnaast loopt de aanvraag tot bouwvergunning. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is het openbaar onderzoek, dat vermoedelijk in februari 2018 van start gaat. Dan krijgt iedere burger de kans zijn/haar opmerkingen over het ontwerp te geven en eventuele bezwaren aan te tekenen. De gemeente Stabroek, AWV en Aquafin zullen hier tijdig over communiceren. Nadien volgt een bewonersbrief met meer concrete informatie en een uitnodiging voor een infosessie. Daar wordt meer concrete informatie gegeven over het ontwerp en de minderhindermaatregelen die getroffen worden. Er is ook ruimte om vragen en opmerkingen te uiten. Wanneer zowel de zoektocht naar een aannemer als de vergunningsprocedure vlot verlopen, kunnen de werken na de zomer starten. 

Bevraging bereikbaarheid ondernemingen/organisaties

De werken worden momenteel volop voorbereid. Van zodra er een aannemer is aangesteld, zal AWV met de aannemer de precieze planning en fasering van de werken bespreken. Er wordt daarbij alles in het werk gesteld om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Daarom starten we nu al met het in kaart brengen van de belangrijkste verkeersstromen naar de ondernemingen en instellingen in de buurt. Om de minderhindermaatregelen zo goed mogelijk te kunnen uitwerken, willen we graag de noden en bekommernissen van handelszaken/bedrijven/organisaties in de onmiddellijke omgeving van de werken kennen. AWV heeft daartoe een online bevraging opgesteld. Het formulier kan u hier invullen

Op basis van deze uitgebreide vragenlijst willen we tot de meest optimale regeling komen. In de mate van het mogelijke zullen we met de respons rekening houden bij de planning van de werken in Stabroek. 

Blijf op de hoogte 

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.