Herinrichting Turnhoutsepoort Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 4 maart - 21 december 2017

Update 21/12/2017: Na tien maanden van hard werken en onvermijdelijke hinder kan de nieuwe, groene en veilige Turnhoutsepoort vandaag, donderdag 21 december, officieel in gebruik genomen worden. De werken met hinder aan de Turnhoutsepoort worden vandaag volgens schema afgerond. Enkele kleine afwerkingen (vb. klinkeren rond verkeerslichten, verwijderen oude verlichtingspalen, ...) en ook de groenaanleg zullen na nieuwjaar uitgevoerd worden maar dat is met weinig of geen hinder voor het verkeer.

Vanaf 4 maart 2017 startte het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met De Lijn, de stad Antwerpen en Rio-link met de geplande werken aan de Noordersingel (R10) tussen Stenenbrug en Turnhoutsebaan. De Noordersingel en de drie grote kruispunten in deze zone worden volledig heringericht. De werken zullen de verkeersveiligheid verbeteren, het verkeer vlotter organiseren en de kruispunten overzichtelijker maken. Samen met de heraanleg van dit deel van de Noordersingel wordt ook het landschap tussen het spoor en de Ring (R1) heraangelegd. Ook binnen de Singel zullen er enkele werkzaamheden plaatsvinden aan de poort ter hoogte van de Statielei. Deze doorgang onder de sporen wordt na de werken enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Hier vindt u de meest recente informatie over de vooruitgang van de werken, hinder, bereikbaarheid, fasering en ontwerp.

Werken en hinder 

Fase 5: vanaf 27 november tot 21 december

Het einde van de werken aan de Turnhoutsepoort komt in zicht: vanaf maandag 27 november start de vijfde en laatste fase van dit project. 

Wat moet er nog gebeuren en welke hinder brengt dat met zich mee?

De volgende werken worden de komende weken nog uitgevoerd:

 • Van 27 november tot 15 december: De voetgangers- en fietsoversteek op de Turnhoutsebaan ter hoogte van het Rivierenhof wordt opnieuw aangelegd. Zowel het stadinwaartse als het staduitwaartse gedeelte worden aangelegd. Dit gebeurt echter niet gelijktijdig, maar pas als men klaar is aan de ene zijde, zal men starten aan de andere. Fietsers kunnen tijdens deze werken oversteken ter hoogte van het Cogelsplein of de Singel en het fiets- of voetpad aan de overzijde gebruiken.
 • Van 1 december tot 21 december: Op de middenberm van de Singel moeten de tijdelijke doorsteken op verschillende plaatsen opnieuw opgebroken worden. Dit moet gebeuren op
  - het deel tussen de E313 en de Turnhoutsebaan, (1 tot 21 december)
  - het deel tussen de Plantin en Moretuslei en de Stenenbrug ( (4 tot 8 december) en
  - ter hoogte van Trix (2 tot 21 december).
  Tijdens deze werken zal in deze zones de rijstrook tegen de middenberm in beide richtingen afgesloten worden tussen 9u en 15u. Op de uitrit van de E313 wordt de rechtdoor-rijstrook afgesloten: het verkeer dat naar de Turnhoutsebaan stadinwaarts wil, stelt zich op op de rijstroken voor linksafslaand verkeer.
 • Van 11 tot 15 december: Ook de doorsteek op de op- en afrit van de E313 wordt opgebroken. De rijstroken tegen de middenberm worden wat verschoven, maar het aantal rijstroken blijft gelijk.
 • Van 11 tot 15 december: Het fietspad ter hoogte van het kruispunt van het Ringfietspad en de Stenenbrug wordt aangepast. Het Ringfietspad blijft toegankelijk, maar fietsers houden best rekening met plaatselijke hinder.
 • Het Velo-station aan de Statielei (nr. 155) wordt een beetje verplaatst en is sinds de werken in fase 4 tijdelijk gesloten. Vermoedelijk zal het station vanaf half december terug in gebruik genomen kunnen worden. Als alternatief kan het station aan de Stenenbrug gebruikt worden, dit is wel open.
 • Ook aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer wordt de laatste hand gelegd: het perron van de bushalte op de Turnhoutsebaan aan de binnenkant van de Singel (ter hoogte van de hondenweide) wordt verhoogd. Daarnaast worden ook een aantal trampalen verplaatst. Wanneer deze werken precies zullen plaatsvinden, is momenteel nog niet duidelijk. Dit wordt nog bekeken met De Lijn.
 • Tot slot zal, waar mogelijk, groen aangeplant worden in de bermen van de snelwegen. Om deze werken vlot en veilig te kunnen uitvoeren zal de pechstrook bij de toegangen tot de bermen plaatselijk afgesloten worden. Verder zullen deze werken geen impact hebben op het verkeer. Het aanplanten van het groen volgt wellicht in het voorjaar van volgend jaar. Vanaf januari volgen de verdere aanplantingen tussen de spoorweg en de Singel zoals voorzien in het landschapsontwerp.

In de loop van 2018 start de renovatie en de opwaardering van de Turnhoutsepoort en de Statieleipoort onder het spoor. Met deze nieuwe inrichting worden ze echte toegangspoorten tot de stad.

Proeven Turnhoutsebaan en openstelling Statielei

Op vrijdag 1 december zal er op de Turnhoutsebaan (N12) binnen de stadsmuur een camera-inspectie van de riolering plaatsvinden. De Turnhoutsebaan is dan afwisselend in beide richtingen ongeveer een uur afgesloten. Het verkeer rijdt dan via de Stenenbrug. Ook moeten er op de Turnhoutsebaan nog enkele kernboringen gebeuren. Dat zijn staalnames ter controle van het nieuwe wegdek. Wanneer deze zullen plaatsvinden is nog onduidelijk, maar de hinder hiervan is zeer beperkt (ongeveer 5min werk per boring).

De rijweg van de Statielei zal op zaterdag 2 december opnieuw opengesteld worden voor verkeer. Het nieuwe fietspad van de Statielei onder de spoorwegbrug zal op zaterdag 9 december opengaan voor fietsers.

Werken Turnhoutsepoort eind december klaar

Na tien maanden van hard werken en onvermijdelijke hinder kan de nieuwe, groene en veilige Turnhoutsepoort bijna officieel in gebruik genomen worden. Als alles vlot verloopt, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer de werken tegen donderdag 21 december te kunnen afronden en kan de volledige werfzone opnieuw vrijgegeven worden. 

Turnhoutsepoort: een overzicht

De Turnhoutsepoort wordt ingericht als een echte poort naar het centrum van de stad. De Singel wordt heraangelegd tussen de Stenenbrug (N116) en de Turnhoutsebaan (N12) waarbij de verschillende weggebruikers zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. De fietsers krijgen brede fietspaden aan beide zijden en zullen onder de aansluiting met de E34 rijden. Ook komen er duidelijke fietsdoorsteken onder de spoorweg door. De tram zal net voor de Singel onder de grond duiken. Voor alle weggebruikers worden de kruispunten veel overzichtelijker en veiliger. 

Kaartje te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Waarom een herinrichting?

1. Veiligere kruispunten

Het deel van de Singel dat we opnieuw aanleggen is een aaneensluiting van drie kruispunten. Deze kruispunten zijn vandaag ruim en complex ingericht. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onveiligheid. Daarom zullen we de kruispunten compacter en overzichtelijker maken. Dat zal de veiligheid voor alle weggebruikers, en fietsers in het bijzonder, sterk verbeteren.

2. Comfort voor fietsers

Vandaag lopen fietspaden, wegen en tramsporen nog door elkaar op de verschillende kruispunten. Met de heraanleg van de Singel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan scheiden we deze verkeersstromen. We zorgen voor meer fietscomfort door nieuwe, brede fietspaden aan te leggen. We verhogen de veiligheid voor fietsers door de fietspaden te scheiden van de rijweg. Zo zal onder meer het Singelfietspad onder de oprit van de E34 doorgetrokken worden om fietsers niet te laten kruisen met het drukke autoverkeer.

3. Betere doorstroming

De kruispunten Stenenbrug, Turnhoutsepoort en Noordersingel zijn vandaag onoverzichtelijk en moeilijk te lezen. Dat vertraagt de doorstroming. Met de heraanleg zorgen we voor vlotter verkeer.

Een blik op de toekomstige kruispunten

Kruispunt Stenenbrug

Het kruispunt Stenenbrug is nu een druk en ruim kruispunt met een groot aantal rijstroken en veel afslagbewegingen. Dat zorgt voor onduidelijkheid en conflicten tussen de verschillende weggebruikers. Met de heraanleg wordt het kruispunt eenvoudiger en veiliger.

Eenvoudiger en veiliger

Het kruispunt wordt vereenvoudigd door het aantal rijstroken op de as Stenenbrug te beperken en het aantal afslagbewegingen te verminderen. Voor elke beperking is er wel een logisch alternatief in de onmiddellijke omgeving.

 • Vanuit Zuid (op de Singel): alle richtingen blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting Noord, rechtsaf richting Deurne (Stenenbrug) als linksaf richting de stad.
 • Vanuit Noord (op de Singel): rechts afslaan richting de stad kan niet meer. Deze beweging kan wel nog op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Links afslaan richting Deurne (Stenenbrug) en rechtdoor richting Zuid blijft mogelijk.
 • Vanuit Deurne (Stenenbrug): alle richtingen blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting de stad, rechtsaf richting Noord als linksaf richting Zuid.
 • Vanuit de Stad (Stenenbrug): links afslaan richting Noord kan niet meer. Dat kan wel nog op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Rechts afslaan richting Zuid en rechtdoor richting Deurne blijft mogelijk.

Betere fietsverbindingen

 • Vanaf dit kruispunt wordt het fietspad aan de binnenkant van de Singel dubbelrichting. (1)
 • De dubbelrichtingsfietspaden worden doorgetrokken over de Stenenbrug en ter hoogte van de Collegelaan aangesloten op het Ringfietspad. (2)

Kruispunt Turnhoutsepoort

Het kruispunt Turnhoutsepoort is nu ruim en onoverzichtelijk. Met de heraanleg willen we fiets, auto en openbaar vervoer beter scheiden. Dat moet zorgen voor meer overzicht, veiligheid en groter fietscomfort.

Compacter en eenvoudiger kruispunt

 • Er wordt meer ruimte voorzien voor groene middenbermen zodat het kruispunt compacter en overzichtelijker is. (1)
 • De op- en afrit met de E34/E313 wordt heringedeeld. De stroken om rechtdoor te rijden en rechts af te slaan worden van de links afslagstroken gescheiden door een middenberm. (2)
 • Op het kruispunt kunt u vanuit de stad rechtdoor richting E34 rijden of de Singel nemen richting Noord. Maar u kunt niet meer rechts afslaan richting Zuid. (7)
 • De Karel Geertsstraat wordt van de Singel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Dat verkeer rijdt de stad zowel in als uit via de Turnhoutsebaan onder de spoorweg. (8)

Een rode loper voor fietsers

 • Het Singelfietspad gaat onder de afrit E34/E313. Dit levert een veiligere en snellere verbinding op voor de fietsers. (3)
 • Het Singelfietspad aan de kant van het centrum tussen Turnhoutsebaan en Stenenbrug wordt dubbelrichting. (4)
 • De doorgang onder de spoorweg in het verlengde van de Karel Geertsstraat wordt volledig aangelegd als kruispunt voor de fietsers. (5)
 • De fietspaden en de omgeving worden voorzien van aangepaste verlichting, wat de veiligheid van de fietsers verhoogt. (6)

Kruispunt Noordersingel - Turnhoutsebaan

Het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsebaan is het meest onoverzichtelijke van de drie kruispunten die aangepakt worden. Het is een langgerekt kruispunt waar alle verkeersstromen door elkaar lopen. Met de heraanleg wordt het nu compacter, eenvoudiger en veiliger.

Overzichtelijker kruispunt

Het kruispunt met de Turnhoutsebaan wordt overzichtelijker. De bocht aan de zijde van het spoor wordt rechtgetrokken. Daarnaast zal de bypass voor verkeer dat vanuit Zuid komt, verdwijnen. Beide ingrepen beperken de oppervlakte van het kruispunt. Samen met de knip van de Buurtspoorweglei en het ondergronds brengen van de tram zorgt dit voor meer overzicht en veiligheid.

Gescheiden verkeersstromen

 • De tram gaat vanuit de Turnhoutsebaan onder het kruispunt door en wordt zo uit het verkeer gehaald. Dat bevordert de doorstroming van de tram en maakt de verkeerssituatie op het kruispunt duidelijker.(1)
 • Op een gedeelte van de Turnhoutsebaan worden de voet- en fietspaden comfortabeler en veiliger gemaakt.(2)
 • Er komt op het kruispunt ook een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers.(3)
 • De bypass vanuit Zuid verdwijnt en wordt als rechts afslagstrook in het kruispunt verwerkt. Hierdoor verminderen we het aantal conflictsituaties tussen auto’s en fietsers en komt er ruimte vrij voor vrijliggende fietspaden.(4)
 • Het verkeer dat komt van de Noordersingel (uit de richting van het Sportpaleis) krijgt de mogelijkheid links af te slaan naar de Turnhoutsebaan. Daarmee vermijden we sluipverkeer langs kruispunt Stenenbrug.(5)
 • De Buurtspoorweglei zal enkel nog ter hoogte van Spoor Oost een verbinding maken met de Noordersingel. De zuidelijke tak van Buurtspoorweglei wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat maakt het kruispunt eenvoudiger.(6)

Blijf op de hoogte

Wil u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op deze werf? Schrijf u dan zeker in op onze digitale nieuwsbrief! Dat kan u doen door op de envelop rechtsboven in beeld te klikken. Wegen en Verkeer Antwerpen en haar partners stellen voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Tijdens de werken kunnen bewoners en ondernemers bij het team van de bereikbaarheidsadviseur terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning. De bereikbaarheidsadviseur kan je contacteren via gsm: 0477/477 476 of mail: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Slim naar Antwerpen

Niet enkel Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit in en rond Antwerpen. De weg kwijt tussen alle grote wegenwerken? Kijk snel op www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner die rekening houdt met de grote werken toont hoe u het best naar of in de stad reist.