Verkeerstellingen

Door het verkeer te 'tellen' kunnen concrete gegevens verzameld worden over de evolutie van de verkeersdrukte in Vlaanderen.

Deze info is noodzakelijk voor onder meer het ontwerp en dimensionering van nieuwe weginfrastructuur, de opmaak en het onderhoud van verkeerslichtenregelingen, verkeersveiligheid...

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert verschillende soorten tellingen uit op het onderliggend wegennet:

  • Manuele tellingen (kruispunttellingen, filevorming, carpooltelling, …)
  • Slangdetectie (intensiteiten, categorieën van voertuigen, snelheden, …)
  • Automatische tellingen door middel van vaste lussen (statistische evoluties).
  • Effectmetingen en evaluaties

De gegevens van de automatische tellingen kunnen hier geraadpleegd worden.

Indien u geïnteresseerd bent om ook andere data op te vragen, kan dat via het online aanvraagformulier of door het aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (adresgegevens vindt u terug op het aanvraagformulier).

Telgegevens op het hoofdwegennet worden ingezameld door het Vlaams Verkeerscentrum. Deze informatie kan u hier terugvinden.