De heraanleg van de Brusselsesteenweg is een groot en impactvol project waar eerst een uitgebreid analyse- en onderzoekstraject is doorlopen. Alle (eventuele) aanpassingen, alternatieven en pro’s & contra’s zijn grondig onderzocht en afgewogen van elkaar om zo te komen tot een gedetailleerde en finale ontwerp. Dit ontwerp is de handleiding voor de aannemer om de heraanleg goed uit te voeren en ligt vast.

Tijdens de werken is wel nog inspraak mogelijk. We overleggen voor de start van elke fase met de klankbordgroep, ondere andere over signalisatie en omleidingen. De leden brengen ook opmerkingen en vragen mee uit de buurt. Er wordt telkens met de aannemer bekeken of en hoe er bijgestuurd kan worden.

Indien je concrete vragen hebt, kan je deze mailen naar het e-mailadres: info@brusselsesteenweg.be  of telefoneren naar het nummer 09/ 276 26 00. Alle vragen worden beantwoord, afhankelijk van de complexiteit van de vraag kan dit meer of minder tijd vragen.

Indien je graag op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken, kan je je inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van de Brusselsesteenweg. Inschrijven kan via deze link: http://www.brusselsesteenweg.be/nieuwsbrief

Speciaal voor handelaars en bedrijven zetten we een bereikbaarheidsadviseur in.  Cedric Labeau is te bereiken op:

e-mail: bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be

gsm nummer: 0485/ 42 07 88

Gedurende de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid van alle handelszaken en bedrijven zoveel mogelijk gegarandeerd. We proberen steeds om zoveel mogelijk parkeermogelijkheid te behouden en de toegang tot bedrijven en handelszaken zo goed mogelijk te organiseren. In een werfzone, waar de aannemer diepe putten maakt voor riolering, moet asfalteren en betonneren, af en aan moet rijden met materiaal, …is uiteraard niet alles mogelijk.  Informatie over de bereikbaarheid van de huidige situatie vind je hier. 

Gedurende de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid van alle handelszaken en bedrijven zoveel mogelijk gegarandeerd. Als de handelszaken en/of bedrijven niet bereikbaar zijn door specifieke werken (zoals bvb asfalteringwerken), worden zij hiervan op de hoogte gesteld. We raden aan om uw brievenbus goed in de gaten te houden als er voor uw deur wordt gewerkt.

Indien bepaalde straten en/of invalswegen niet toegankelijk zijn, wordt er een omleidingsweg gecommuniceerd. Deze omleidingswegen kan u steeds hier (http://www.brusselsesteenweg.be/bereikbaarheid) terugvinden en worden ook vermeld in de bewonersbrieven en de digitale nieuwsbrieven.

Om handelaars en bedrijven te ondersteunen tijdens de heraanleg van de Brusselsesteenweg zijn er verschillende maatregelen om de hinder op vlak van bereikbaarheid te beperken.  Daarnaast bestaan er vanuit de overheid ook een reeks maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Meer informatie hierover vind je hier: http://www.brusselsesteenweg.be/handelaars

Neen, het ontwerp ligt nu definitief vast. De laatste maanden zijn nog een aantal vragen van ondernemers onderzocht en zijn er nog een aantal kleine wijzigingen aan het ontwerp uitgevoerd. 

We markeren 7 zebrapaden tussen de stadsring en de Hovenierstraat.

Autoverkeer

 • Richting Melle is geen linksaf mogelijk naar A. Dallièrestraat,  Burvenichstraat,  Louis De Smetstraat. Auto’s kunnen keren aan de stelplaats van de De Lijn
 • Richting Gent is geen linksaf mogelijk naar Lededries, Langestraat en Van Horebekestraat. Een keerbeweging is mogelijk net voor de Louis Van Houttestraat.
 • Richting Gent is geen linksaf naar de  Van Bockxstaelestraat mogelijk-> keren via de zijstraten en de Posthoornstraat.

» Bekijk hier een overzicht van alle mogelijke bewegingen met de auto

 

Vrachtverkeer

Keren met een vrachtwagen (+3,5 ton) is niet mogelijk in het smalle deel

 • Stadinwaarts:  via R4 of E17
 • Staduitwaarts: via stadsring

Vrachtwagens van minder dan 3,5 ton rijden zoals het autoverkeer. 

Neen, er komen er zelfs bij. De Brusselsesteenweg gaat van 124 naar 99 parkeerplaatsen, maar in de Ankerslaan komen 38 nieuwe parkeerplaatsen.

De huidige blauwe zone in de buurt van de Brusselsesteenweg verdwijnt. Deze zone wordt een zone met betalend parkeren van 9 tot 19u (uitgez. zon- en feestdagen en 11 juli). Tarieven:

 • 30 min. gratis
 • 3 uur = € 2,4
 • Dagtarief = € 3 

De Brusselsesteenweg zelf blijft betalend parkeren met dezelfde tarieven als nu. Alleen zal het dagtarief niet langer mogelijk zijn. ER kan maximaal 3 uur geparkeerd worden.

Vandaag worden trams heel vaak gehinderd door autoverkeer dat linksaf slaat of keert. Hekkens langs de tramsporen zijn nodig om dit te verhinderen en de tram vlotter te laten rijden. Iedere uitzondering hierop maakt de reistijd van de tram langer. De twee belangrijkste uitgangspunten van dit project zijn een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en voldoende brede en veilige fiets- en voetpaden. Aangezien de ruimte in het smalle deel van de N9 beperkt is, moeten er keuzes gemaakt worden. En bij het maken van die keuzes zijn de uitgangspunten doorslaggevend geweest.

Vandaag worden trams heel vaak gehinderd door autoverkeer dat linksaf slaat of keert. Hekkens langs de tramsporen zijn nodig om dit te verhinderen en de tram vlotter te laten rijden. Iedere uitzondering hierop maakt de reistijd van de tram langer. De twee belangrijkste uitgangspunten van dit project zijn een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer en voldoende brede en veilige fiets- en voetpaden. Aangezien de ruimte in het smalle deel van de N9 beperkt is, moeten er keuzes gemaakt worden. En bij het maken van die keuzes zijn de uitgangspunten doorslaggevend geweest.

We investeren in een efficiënte fasering.  Zo kunnen we zo snel mogelijk werken en hinder beperken.

 • Door op verschillende plaatsen tegelijkertijd te werken, maken we de totale duur van de werken korter.
 • Door efficiënt te plannen proberen we hinder in volgende fasen te beperken. (Voorbeeld: de fasering is zo opgemaakt dat het tramverkeer tussen Gent en Melle altijd mogelijk blijft)

Om technische redenen moeten we een bepaalde volgorde in de uitvoering van de werfzones respecteren.  In zo’n situaties kijken we of we tegelijkertijd op een andere plaats aan het werk kunnen gaan

Of  en waar er geparkeerd kan worden is afhankelijk van de zone waar gewerkt wordt:

 • Tijdens de werken aan zone F (tussen de stelplaats van De Lijn en de Burvenichstraat) is parkeren in de werfzone niet mogelijk. In het brede deel is er wel parkeerplaats aan de kant waar niet gewerkt wordt.
 • Tijdens de werken in zone H (rijrichting Gent tussen Burvenichstraat en bruggen) is er geen ruimte om parking langs de N9 te voorzien. Ook niet aan de kant waar niet gewerkt wordt.  

Tijdens de werken in zone I (rijrichting Melle tussen bruggen en Burvenichstraat) kan er geparkeerd worden langs de andere (afgewerkte) kant van de N9. 

We hebben nu nog niet alle omleidingsplannen. We hanteren telkens het principe dat we staduitwaarts verkeer op de N9 zo veel mogelijk toelaten. Enkel in zone Zo blijft de N9 bereikbaar via de verschillende zijstraten en kan het verkeer altijd wegrijden richting Melle. Voor de start van elke nieuwe fase bekijken we samen met de klankbordgroep op welke manier we het lokale verkeer via de zijstraten naar de N9 zullen leiden.

Ja! De aannemer is op pad geweest met de bereikbaarheidsadviseur om de noden van de handelszaken in kaart te brengen. De fasering is zo opgemaakt dat toegangen tot handelszaken steeds bereikbaar blijven en dat leveringen mogelijk zijn. Een greep uit de maatregelen:

 • Er komen op verschillende plaatsen ventwegen in steenslag, zodat iedereen beleverd kan worden.
 • Als de aannemer werkt aan de kant van de gevels, dan worden loopbruggen gebruikt om alle toegangen open te houden.

Duiken er toch onverwachte zaken op, dan zal in overleg met de aannemer gezocht worden naar een oplossing.