Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot najaar 2018
 • Wat? Herinrichting van de Tiense Vesten
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot en met het kruispunt van met de Sint-Truidensesteenweg
 • Wanneer? momenteel in uitvoering; einde werken najaar 2018

UPDATE 19/03/18: Sinds eind januari werkt de aannemer aan de renovatie van de brug over de Gete aan de Bergévest. In een eerste fase werkt hij aan de “binnenkant” van de Vesten (de kant van de stadskern). Tijdens de gehele duur van de werken zal het verkeer - net zoals in de andere werfzones van de herinrichting - een rijstrook per rijrichting kunnen gebruiken. De weghelft van de binnenkant van de Vesten zal afgesloten zijn en het verkeer zal twee rijstroken kunnen gebruiken op de “buitenkant” van de Vesten (niet de kant van de stadskern, maar de andere kern). 

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Actuele werken

Werken aan binnenring Sliksteenvest en Leopoldvest

Sinds 15 januari is de aannemer ook opnieuw begonnen aan de werken op de Leopoldvest en de Sliksteenvest (tussen de kruispunten van de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat).  Tot Pasen worden de parkeerstroken, voetpaden en boomvakken aangelegd. Daarna verschuiven de werken naar het kruispunt van de Aandorenstraat (N3)/Beauduinstraat en dat van de Oplintersesteenweg.

 

Voorbereidende werken in de Hoveniersstraat 

De komende weken starten de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Hoveniersstraat. Er zal voornamelijk naast de rijweg gewerkt worden, waardoor de impact op het verkeer beperkt blijft. De eigenlijke herinrichting van de Hoveniersstraat start volgens de huidige planning in april.

Maatregelen voor het verkeer

Verkeer beschikt op buitenring over één rijstrook in elke richting

 

Tijdens de werkzaamheden aan de binnenring wordt alle verkeer op de vernieuwde buitenring gebracht. Het verkeer beschikt tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat op de buitenring over één rijstrook in elke richting. Op de andere plaatsen van de Vesten zijn zowel de binnen- als de buitenring toegankelijk voor het verkeer.

Binnenring afgesloten voor het verkeer

Tijdens de werkzaamheden aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest worden de binnenring en het fietspad tussen de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat afgesloten voor het verkeer. Beide kruispunten behoren niet tot de werfzone en blijven open voor het verkeer. Ook het kruispunt met de Slachthuisstraat is terug open voor alle verkeer.

Omleiding voor fietsers

Tijdens de werken aan de binnenring kunnen de fietsers gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de buitenring. Voor voetgangers blijft de werfzone te voet bereikbaar.

 

Omleiding voor het plaatselijk verkeer

De Generaal Guffensstraat en de Donystraat worden ter hoogte van de Vesten doodlopend. Het verkeer uit beide straten kan de Vesten bereiken via de Oorlogsvrijwilligersstraat, de Eeuwfeeststraat en de Veldbornstraat.

Maatregelen voor het doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitering om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

​ ​

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.