Synductis

Als belangrijkste partners van de nutsbedrijven verlangen de lokale besturen terecht het topniveau voor service, operationele werking en kostenefficiëntie. Synductis helpt  de deelnemende nutsbedrijven aan deze verwachting te voldoen.

Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven in de Vlaamse steden en gemeenten op elkaar af te stemmen, verbetert Synductis de snelheid van werken en interventies, de flexibiliteit in de planning en de kwaliteit van de nazorg.

Dit initiatief kwam tot stand in overleg met de Vlaamse steden en gemeenten om investeringswerken 
aan de nutsinfrastructuur beter te coördineren.

Als maatschappelijk doel wil Synductis het minderhinderbeleid toepassen en de kosten voor de lokale 
besturen en hun burgers minimaliseren.