Partners

Het Agentschap Wegen & Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

Bezoek de website »

De Lijn wil de slimme reisgezel zijn voor verplaatsingen in heel Vlaanderen.

De Lijn staat dicht bij haar reizigers met een uitgebreid aanbod aan duurzame en kwalitatieve vervoersoplossingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan.

De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse overheden voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

De Lijn creëert een stimulerende en respectvolle werkomgeving zodat onze vriendelijke en competente medewerkers onze ambassadeurs zijn.

Zo draagt De Lijn bij tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam leven is.

Bezoek de website »

Meer informatie over stad Gent vind je op de website (zie hieronder)

Bezoek de website »

Als belangrijkste partners van de nutsbedrijven verlangen de lokale besturen terecht het topniveau voor service, operationele werking en kostenefficiëntie. Synductis helpt  de deelnemende nutsbedrijven aan deze verwachting te voldoen.

Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven in de Vlaamse steden en gemeenten op elkaar af te stemmen, verbetert Synductis de snelheid van werken en interventies, de flexibiliteit in de planning en de kwaliteit van de nazorg.

Dit initiatief kwam tot stand in overleg met de Vlaamse steden en gemeenten om investeringswerken 
aan de nutsinfrastructuur beter te coördineren.

Als maatschappelijk doel wil Synductis het minderhinderbeleid toepassen en de kosten voor de lokale 
besturen en hun burgers minimaliseren.

Bezoek de website »