Op- en afritten E17 afgesloten

Van 8 oktober tot eind november zijn de op- en afritten van en naar de E17 dicht. Enkel de pas aangelegde oprit van de N9 (staduitwaarts) naar de E17 richting Kortrijk blijft open. Alle andere richtingen worden omgeleid via de R4 (op- en afrit Melle). De omleidingsplannen zijn beschikbaar op onder de rubriek 'Bereikbaarheid'. Om de hinder zo kort mogelijk te houden, wordt de zone aan de op- en afritten sneller afgewerkt dan de rest van de werfzone.

Klankbordgroep van start

We doen inspanningen om iedereen zo bereikbaar mogelijk te houden en het verkeer rond de werf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Input van mensen die langs de N9 wonen of werken is hierbij belangrijk. Daarom zijn we op 30 september gestart met een klankbordgroep. De klankbordgroep is een kleine groep van bewoners en ondernemers die langs de Brusselsesteenweg wonen of werken enerzijds en de bereikbaarheidsadviseur en de werfleiders anderzijds. De bedoeling is om in twee richtingen informatie uit te wisselen.

Geen hinder tijdens bouwverlof

Tijdens het bouwverlof, van 12 juli tot en met 3 augustus, zijn er geen werkzaamheden. Om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt de rijweg volledig opgesteld. Vanaf 12 juli tot 3 augustus is alle verkeer mogelijk. De Lijn stuurt bus 9 opnieuw tijdelijk via de Brusselsesteenweg. Meer informatie vind je hier.

Werken aan het brede deel

De heraanleg van de Brusselsesteenweg is volop aan de gang. Aanvankelijk zouden de werken in het deel van de Brusselsesteenweg tussen de viaduct en de Oefenpleinstraat (stadinwaarts) in augustus starten, maar dit verandert. Om de veiligheid voor fietsers te kunnen garanderen tijdens de werf is beslist om op dit deel van de Brusselsesteenweg al te starten met de aanleg van het voet- en fietspad. Deze werken starten op 2 juni en zullen afgerond worden op 11 juli.

De werken tussen de viaduct en de Oefenpleinstraat (stadinwaarts), van  2 juni t.e.m. 11 juli omvatten:

Werken brede deel Brusselsesteenweg

 

Vanaf 22 april 2014 starten we met een aantal voorbereidende werken op het brede deel van de Brusselsesteenweg (deelfase 1 van de heraanleg, tussen de Hoveniersstraat en het kruispunt met de Land Van Rodelaan). Deze werken zorgen ervoor dat de heraanleg effectief op 5 mei kan beginnen en dat de timing van de verschillende fasen kan worden gegarandeerd.

De voorbereidende werken tussen 22 april en 5 mei omvatten: