Klankbordgroep van start

We doen inspanningen om iedereen zo bereikbaar mogelijk te houden en het verkeer rond de werf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Input van mensen die langs de N9 wonen of werken is hierbij belangrijk. Daarom zijn we op 30 september gestart met een klankbordgroep. De klankbordgroep is een kleine groep van bewoners en ondernemers die langs de Brusselsesteenweg wonen of werken enerzijds en de bereikbaarheidsadviseur en de werfleiders anderzijds. De bedoeling is om in twee richtingen informatie uit te wisselen. Surf voor meer info en de contactgegevens van de klankbordgroep naar www.brusselsesteenweg.be/klankbordgroep.