Klankbordgroep

De werken aan de Brusselsesteenweg hebben een grote impact op de mobiliteit en bereikbaarheid van woningen en ondernemingen. We doen inspanningen om iedereen zo bereikbaar mogelijk te houden en het verkeer rond de werf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eén van de manieren om dat doel te bereiken, is de klankbordgroep.

Wat is een klankbordgroep?

De klankbordgroep is een kleine groep van bewoners en ondernemers die langs de Brusselsesteenweg wonen of werken en ambassadeur zijn voor hun deel van de steenweg. Zij komen enkele keren per jaar samen met de bereikbaarheidsadviseur en de werfleiders. Ze verzamelen voor elke vergadering de bekommernissen en vragen uit hun deel van de straat en spelen achteraf de informatie terug door.

Wat doet een klankbordgroep?

  • Informatie uitwisselen

    • De projectpartners informeren over de volgende fases van de werken
    • Bewoners en ondernemers geven feedback op het verloop van de werf (knelpunten op vlak van signalisatie, werfinrichting …) en de plannen voor volgende fases (bvb omleidingen).
  • Overleggen

    • De aannemer en de projectpartners zullen zo veel mogelijk tegemoet komen aan de suggesties, bezorgdheden en bemerkingen. Kan dat niet, dan argumentere ze op de klankbordgroep waarom een voorstel niet haalbaar is. Na de klankbordgroep verspreiden de bewoners en de ondernemers de informatie zo veel mogelijk bij hun buren, collega’s, klanten …

Wanneer is er een klankbordgroep?

Het moment waarop de klankbordgroep samenkomt, hangt af van het verloop van het project. We mikken in eerste instantie op een paar weken voor en kort na de start van elke fase.

Wie zijn de leden van de klankbordgroep?

Véronique De Loor

VGD Gent - Belgium 09 210 11 80 Brusselsesteenweg 562
Vanessa Claeys Patisserie Diva 09 231 55 99 Brusselsesteenweg 356
Tim Van Wichelen Bewoner Brusselsesteenweg   Brusselsesteenweg 443
Maarten Dobbelaere Architectenbureau Maarten Dobbelaere 0495 36 55 83 Tweekapellenstraat 15
Régine Hulpiau Optiek Hulpiau 09 230 29 75 Brusselsesteenweg 608
Michel Marchand Euro Car Center 09 230 29 00 Brusselsesteenweg 612
Karel Baeke Opel Deleersnyder 09 230 58 15 Brusselsesteenweg 125
Patrick Herbots Dierenarts 09 231 03 83 Brusselsesteenweg 35
Johan Van der Biest BuBaO Sint-Lievenspoort 09 268 26 77 Sint-Lievenspoortstraat 129
Geertrui Van Caneghem BuBaO Sint-Lievenspoort 09 268 26 54 Sint-Lievenspoortstraat 129