Steunmaatregelen voor handelaars en bedrijven

Op de Brusselsesteenweg zijn er verschillende handelaars en bedrijven.

Om hen te ondersteunen tijdens de heraanleg van de Brusselsesteenweg zijn er verschillende maatregelen om de hinder op vlak van bereikbaarheid te beperken.  

Daarnaast bestaan er vanuit de overheid ook een reeks maatregelen om ondernemers te ondersteunen; 

  • De mogelijkheid om de voorraad uit te verkopen en kortingen te geven.

  • Rentetoelage: een tussenkomst in de rentelast van een (overbruggings)krediet. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor lopende kredieten.

  • Waarborgregeling: wanneer uw bank een extra waarborg vraagt voor nieuwe kredieten.

  • Sociale maatregelen: een afbetalingsplan of vrijstelling voor sociale zekerheidsbijdragen, uitstel betalingen RSZ, tijdelijke werkloosheid.

  • Fiscale maatregelen: uitstel van betaling en kwijtschelding van nalatigheidsintresten.

  • Inkomenscompensatie: vergoeding bij het sluiten van de onderneming (via een attest van hinder van de gemeente van zodra de werken worden aangekondigd).

 

Niet alle maatregelen zijn van toepassing voor ieder bedrijf, niet iedere ondernemer heeft dezelfde noden. Welke maatregelen van toepassing kunnen zijn, moet per situatie bekeken worden.

Meer infomatie vindt u hier: http://www.oogent.be/nl/e-loket/openbare-werken 

Contact

Speciaal voor handelaars en bedrijven zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. 

Handelaars en bedrijven kunnen met al hun vragen terecht bij:

bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be