Aanleg riolering en fietspaden langs Weg naar Opoeteren (N771)

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot maart 2018

Op de Weg naar Opoeteren, tussen de rotonde in Gruitrode centrum en de gemeentegrens (kruispunt met Bovenlee/Neerlestraat), vinden vanaf begin 2017 ingrijpende werken plaats. Over de volledige lengte wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. Daarnaast krijgt de weg fietspaden, die door groen van de rijbaan gescheiden worden, en beveiligde fietsoversteken aan de kruispunten. Waar nodig wordt het wegdek tijdens deze werken mee vernieuwd.

Ook de Weg naar Opitter (tot aan huisnummer 41) en de Groenstraat (tot aan de Haagweg) worden mee heraangelegd met een nieuwe riolering en wegdek.

Veilig fietsen langs de Weg naar Opoeteren

De werken aan de Weg naar Opeteren en de Weg naar Opitter gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. Startend bij de rotonde in Gruitrode, waar de fietspaden worden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. De fietspaden van de rotonde sluiten aan op de fietspaden aan beide zijden van de Weg naar Opoeteren. In de zone 50km/uur liggen deze fietspaden tegen de weg, waar de toegelaten snelheid verhoogd naar 70km/uur, komen er vrijliggende fietspaden, die door een groene berm van de rijweg gescheiden zijn.

 

Vanaf het kruispunt met de Opstraat tot aan het kruispunt met de Weg naar Opitter komt er een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de weg, aan de kant van het kasteel. Via de beveiligde fietsoversteken, met veilige opstelzones en een middenberm, kunnen fietsers hier veilig oversteken naar de juiste kant van de weg.

 

Ter hoogte van het kruispunt met de Weg naar Opitter ontdubbelen we het fietspad opnieuw, zodat er aan beide kanten van de weg een enkelrichtingsfietspad is. Ook hier kiezen we voor vrijliggende fietspaden die door een berm gescheiden worden van de rijweg. Aan de zijwegen, Verbindingsstraat/Tienderstraat en Waterlozestraat, komt een middenberm, zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

 

Ter hoogte van Weg naar Opoeteren 116 (Loonwerken Kerkhofs) tot aan de gemeentegrens komt opnieuw een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de weg.

Ontwerp Weg naar Opitter en Groenstraat

De Weg naar Opitter (tot huisnummer 41) wordt mee ingericht tijdens deze werken. Inspiratie voor het ontwerp was de Wijshagerkiezel.  De weg krijgt er aanliggende fietspaden en een overrijdbare middenberm. In tegenstelling tot de Wijshagerkiezel mag er hier wel niet geparkeerd worden op de middenberm. Om de snelheid te verminderen, komen er versmalde rijstroken, snelheidsremmers en verkeersplateaus.

De Groenstraat krijgt tot aan de Haagweg een nieuwe riolering en nieuw wegdek. De rest van de Groenstraat wordt in een volgend project opnieuw aangelegd.

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen. Deze werken vinden voornamelijk plaats in de bermen en voetpaden en hebben slechts minimale impact op het verkeer. Vervolgens wordt gestart met de aanleg van de riolering en de vrij liggende fietspad.

 

 

FASERING WERKEN EN VERKEERSMAATREGELEN

FASE 1: Groenstraat en Weg naar Opitter (afgerond)

FASE 2: Weg naar Opitter en Weg naar Opoeteren (afgerond)

FASE 3: Weg naar Opoeteren

De werken aan de riolering en nieuwe fietspaden langs de Weg naar Opoeteren tussen de Weg naar Opitter en de gemeentegrens met Opoeteren zijn nog voor de kerstvakantie van 2017 afgerond. In januari werkt de aannemer de inritten, voetpaden en bermen af. Verkeer op de Weg naar Opoeteren kan tijdens deze werken steeds in twee richtingen blijven rijden. Om veilig te kunnen werken zet de aannemer wel tijdelijke werfverkeerslichten in, die zorgen dat auto’s plaatselijk beurtelings voorbij de werkzone kunnen rijden.
Ten slotte zal ook de rijweg vanaf het kruispunt met de Weg naar Opitter en Groenstraat tot aan de laatste woningen nog een nieuwe laag asfalt krijgen. Door het slechte weer in december was het niet mogelijk om dit voor de kerstvakantie te doen. Deze werken zijn daarom uitgesteld tot het voorjaar van 2018. Zodra de asfaltcentrales uit winteronderhoud zijn en het weer het toelaat, zullen deze asfaltwerken ingepland worden.

Omleiding zwaar verkeer:
Gedurende de volledige werken op de Weg naar Opoeteren wordt zwaar verkeer vanaf de rotonde in Gruitrode omgeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van de voortgang van de werken!